کارگروه ها
بوم گردی

معرفی جاذبه ها و ظرفیت های بوم گردی شاهرود

توانمندسازی جامعه محلی

توسعه محلی در راستای حفاظت از محیط زیست

صنایع دستی و محصولات روستایی

معرفی صنایع دستی روستاهای شاهرود

آموزش محیط زیست

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید