عنوان کارگروه : صنایع دستی و محصولات روستایی خط مشی : معرفی صنایع دستی روستاهای شاهرود

درباره کارگروه

معرفی صنایع دستی شهرستان شاهرود و روستاهای محل پروژه های توانمندسازی، بازاریابی این محصولات و بسته بندی آنها از جمله فعالیت هایی است که کارگروه صنایع دستی به انجام رسانده و از این طریق منابع مالی جهت فعالیت های موسسه را نیز تامین می کند. این کارگروه از زمستان سال 1393 کار خود را آغاز کرده است.

در کارگروه محصولات دامی و باغی روستایی نیز ایجاد ارزش افزوده از محصولات روستایی، بسته بندی و بازاریابی آنها برای کمک به معیشت روستایی و کم کردن فشار به مرتع مدنظر قرار دارد.

 

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید