عنوان پروژه : منطقه حفاظت شده ابر

درباره پروژه

اطفای حریق جنگل ابر در سال 1389 جرقه شکل گیری موسسه طنین طبیعت تیرگان بود.

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید