همکاران

زهرا آزموده، مدیر بازاریابی

z.azmoode@gmail.com

غزال افرا-عضو کارگروه بوم گردی

ghzaal.afra@gmail.com

مهدیس مدنی-عضو کارگروه توانمندسازی

mahdis.madani@gmail.com

عادله امینیان- عضو کارگروه صنایع دستی

زهره رحیم اف-عضو کارگروه آموزش

Zohreh_rah@yahoo.com

رضا محمدطاهری- عضو کارگروه توانمندسازی

Mahsatahery@yahoo.com

پریسا حبیبی- مدیر کارگروه صنایع دستی و محصولات

pary_mas@yahoo.com

محمد خندان- عضو کارگروه صنایع دستی

mohamadkhandan@gmail.com

مریم خسروی- عضو کارگروه آموزش

m.mirkhosravi@gmail.com

معصومه علیجانزاده- عضو کارگروه آموزش

masoomeh.alijanzadeh@gmail.com

حسنان حاجیان- عضو کارگروه توانمندسازی

hosnair@yahoo.com

مینا رشیدی- عضو کارگروه توانمندسازی

mina66_ra@yahoo.com

مریم رضایی- مترجم

maryam_rezaei44@yahoo.com

مونا دلبری- عضو کارگروه صنایع دستی

m.delbarii@gmail.com

محسن شریعتی- مدیرکارگروه بوم گردی

M.3088.sh@gmail.com

سمانه یادگاری- گرافیست

Smnh.yadegari@gmail.com

مائده کاووسی- مدیر کارگروه آموزش

m.kavussi@gmail.com

مهری بوجار- مدیر داخلی

mehriboojar@gmail.com

مریم لاوی- مدیرکارگروه توانمندسازی

maryamlavi88@gmail.com

خسرو خندان- رئیس هیات مدیره

khosrokhandan@yahoo.com

فاطمه باباخانی- مدیرعامل

fateme.babakhani60@gmail.com

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید