حامیان

از ابتدای تاسیس موسسه طنین طبیعت تیرگان تاکنون موسسه ها و افرادی ما را در راه رسیدن به اهداف مان یاری داده اند. در زیر لیست حامیانی آمده است که ابتدای فعالیت مان تاکنون همراه ما بوده اند:

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید