تیرگان در رسانه ها

یکی از نقاط قوت موسسه طنین طبیعت تیرگان حضور موثر آن رسانه هاست. آنچه در زیر می آید لیست لینک برخی از خبرهای درج شده در رسانه هاست:

جشنواره هنر محیطی با تاکید بر هنر بازیافت

جشنواره گردشگری پایدار در جنگل ابر

نشست مشورتی با انجمن زیست محیطی تیرگان

جشنواره هنر بازیافت به همت مؤسسه زیست محیطی طنین طبیعت تیرگان

جشنواره گردشگری پایدار در جنگل ابر برگزار شد

ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪار در ﺟﻨﮕﻞ اﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

جشنواره گردشگری پایدار در جنگل ابر برگزار شد

 گام‌های کوچک اما پیوسته

خبرنامه اردیبهشت موسسه طنین طبیعت تیرگان

آموزش محیط‌زیست به کودکان

تهران: نمایشگاه صنایع دستی رها – در شهرک اکباتان

 گزارش رسانه‌ای سومین جشنواره جنگل ابر با تاکید بر گردشگری پایدار و قرق‌های بومی

 

با عضویت در خبرنامه تیرگان ، از آخرین رویدادها و اخبار آگاه شوید